среда, 27 апреля 2016 г.

Aczkolwiek głazy ogrodzenie te są z różnych epok i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że nieraz mało fachowym ślipiem trudno je rozróżnić.

Wprawdzie kamienie ogrodzenie te pochodzą z różnych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że czasami mało fachowym ślipiem z trudem je odróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym kolorystykom, lekkiej obróbce i względnie niskiej zapłacie. Występują w wielu krajach Polski – piaskowiec najłatwiej odnaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz również w Górach Świętokrzyskich. Ów artykuł ogrodzeniowy pozyskuje się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza albo wstępnie ociosuje, rozparcelowuje na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie przekazuje do miejsca budowy ogrodzenie z PCVSulejowa na ogrodzenie i furtkę sztachetowa. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak scementowany spoiwem piach, jakiego ziarna nie przekraczają 2mm wielkości. Kiedy spoiwem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), podczas gdy związki wapnia -wapiennym. Nie licząc podstawy zlepiających występują tam też różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się kolor kamieni na plotki PCV na plot i furtę sztachetowa, przybierają one wtenczas przeróżne atramenty czerwieni, brązu a także zieleni. W przyrodzie zestawione są w warstwy o różnorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak potężnych złóż kroi się największe bloki, wykorzystywane dalej np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte kamienie można też ciąć na sześciany o proporcjonalnych zarysach, użytkowane później w budownictwie (także na ogrodzenia). Można też je dzielić przy asyście specjalnych klinów a także dłut na cienkie, nietypowych obrysów kawałeczki. Służą do układania powierzchni ścieżek oraz konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne sztachetki plastykowe wykorzystuje się także wapienie - skały osadowe, powstałe z zebranych na dnie mórz i jezior pozostałości organizmów żywych, głównie muszli małż a także ślimaków.

Przeważnie są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, lecz dodatkowo mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z archaicznych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zalecane na ogrodzenia PVCChoszczna na plot i bramkę ze sztachet. Nadają się jednak po największej części do stosowania w środku budynku, gdyż poddawane działaniu warunków atmosferycznych szybko matowieją. Wapienie można zastosować do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do aranżacji parków skalnych. Na Lubelszczyźnie stosuje się je również do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej przydają się piaskowce krzemionkowe, albowiem są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od stylu skweru oraz naszych upodobań forma kamiennych tafli może być przeróżny – od łamanych, niesymetrycznych, aż po pionowo skróconych prostokątów bądź kwadratów. Murki a także ogrodzenia PCV na plot i furtkę ze sztachet wznosi się z kamieni różnorodnego układu, złożonych na kamiennym albo betonowym fundamencie. O ile płot powstaje z kawałeczków o nieregularnych obrysach, trzeba je trafnie zestawiać tzn. tak, tak aby postać każdego następnego scalał się z poprzednim. Żeby takie płot było solidne jego grubość winna równać się 50-70 cm. Większe luki w środku wolno wypełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły bądź pustaków. Piaskowce i wapienie możemy wykorzystać również do budowy schodów, kominków ogrodowych oraz pozostałych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce stosowane do budowy ogrodzenia należą do kamieni mało wytrzymałych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i niskich temperatur szybko niszczeją i nabierają ciemnego koloru. Bez trudu obrastają także mchem a także wodorostami. Można to powstrzymać pokrywając powierzchnię ogrodzenia albo rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie usiłujmy skrobać kurzu z powierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, dlatego że na kamieniu mogą zostać mocne rysy. Sprofilowane fabryki czyszczą kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości automatycznego oczyszczania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeśli jednak pragniemy, ażeby kamienie na ogrodzeniu błyskawicznie wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий