среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja balaski z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie poza szczególnymi przypadkami.

Stawianie balaski z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi przypadkami.

Ogrodzenie z PCV na plot i furtę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów obok prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plotki z Winylu na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji oraz zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do stawiania sztachetki z plastiku na plot i furtę ogrodzeniowa wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy projektowane plotki PVC na plot i bramę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku kiedy planowane plotki z PCV na plot i bramę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Brak przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий